Á.SZ.F.

Általános szerződési feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Officesprint Kft. (6065 Lakitelek Csokonai út 6.; továbbiakban: Szolgáltató) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Céginformáció
Név: Officesprint Kft.
Székhely: 6065 Lakitelek Csokonai utca 6.
Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-131407 (Bács-Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság)

Adószám: 26236409-2-03


Bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Rt. 11600006-00000000-80931717
Képviseli: Kovács Zoltán ügyvezető
Tel: 06 30 229-57-43
Fax:
Web: http://www.officesprint.hu/
E-mail: officesprint@officesprint.hu


2. Általános tudnivalók
 

2.1       A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://www.officesprint.hu/ weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található irodaszer webáruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv) szabályozza.
 

2.2       A webáruházban felkínált valamennyi áru vásárlója lehet bármely, a szolgáltatást igénybe vevő jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben sikeresen és érvényesen regisztrálta magát, valamint magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2.3       A webáruház oldalainak böngészése szabadon és korlátlanul lehetséges, a vásárlás azonban érvényes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a főoldalon, a "Regisztráció" menüpont alatt található adatlap pontos kitöltésével lehet. Amennyiben a Partner elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli mindennemű felelősség. A Partner által hibásan kitöltött illetve pontatlanul megadott regisztrációs adatok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. Megrendelés és vásárlás

3.1       A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a "Minden adat rendben van, kérem a rendelés felvételét" ikonra kattintással jön létre. A Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.  A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató a szerződést iktatja és annak létrejöttét követő három hónapig őrzi.

3.2       Megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Partnertől fogad el, abban az esetben, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  

3.3       Szolgáltató a Partner megrendelésének megérkezését követően a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja a Partner részére. Amennyiben az a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 

3.4       A megrendelni kívánt termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk információs oldaláról, adatlapjáról illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha valamilyen okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt - még a használatba vétel előtt - jelezze vevőszolgálatunknál.

3.5       Megrendelés menete

A webáruházban minden termék mellett a Partner megadhatja a rendelni kívánt mennyiséget, az "X db-ot a kosárba" gombbal tudja a termékeket a kosarába helyezni. Újabb termékek keresésére a "vissza a webáruházba" gombra kattintás után van lehetőség. A folyamat gyakorlatilag korlátlanul ismételhető. A kosár tartalma természetesen módosítható. Amikor a Partner végzett a termékek összegyűjtésével, a "rendelés feladása" gomb megnyomásával eljut az utolsó fázishoz, ahol - többek között - cégadatai megadására lesz szükség. A "Minden adat rendben, kérem a rendelés felvételét" gombra kattintással a rendelés megtörténik.

A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Partnernek. A folyamatot a Partner a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően a Partnernek lehetősége van az általa bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani. A Partner által elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. Az e-szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolása a Partnerhez megérkezik.

4. Árak

4.1       Az officesprint irodaszer webáruházban minden termék esetében a vételárat egyaránt feltüntetjük ÁFA nélkül (nettó ár) és  ÁFA - val növelten (bruttó ár) is. A megrendelés feladásakor a "kosár tartalma" menüpontban már csak a fizetendő - ÁFA - val növelt - érték látható. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők és alapesetben nem tartalmazzák a termék kiszállításának költségeit. (A kiszállítás részletes feltételeiről jelen ÁSZF 6. pontja rendelkezik) Az akciós árak mindig a készlet erejéig, illetve az akció időtartamáig érvényesek.

4.2       Az officesprint irodaszer webáruházban található termékek, árucikkek árváltoztatásának jogával a Szolgáltató szabadon élhet. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az officesprint irodaszer webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától. 

5. Fizetési feltételek

 5.1       Új Partnerek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, melynek formája lehet utánvét illetve előre utalás. Későbbiekben az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Partner kérésére lehetőség van normál átutalásra a külön szerződésben megállapított határidővel és hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. A fizetés napjának az a nap tekintendő, amelyen a vételár a Szolgáltató folyószámláján megjelenik. Késedelmes fizetés esetén Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

5.2       Utánvét: Kiszállításkor a futárnak készpénzben fizetendő az áru ellenértéke. A készpénzfizetési számlát a csomag tartalmazza.

5.3       Előre utalás: A megrendelést követően a Szolgáltató átutalásos számlát állít ki, majd ennek másolatát elektronikus úton (e-mailben) eljuttatja a Partnernek. Amikor a fizetendő összeg megérkezik a szolgáltató bankszámlájára, a Szolgáltató intézkedik a megrendelt termékek kiszállításáról. A számla eredeti példányát a csomag fogja tartalmazni.

5.4       Átutalás: A megrendelést követően a Szolgáltató intézkedik a megrendelt termékek kiszállításáról. A számla eredeti példányát vagy a csomag fogja tartalmazni, vagy pedig postai úton jut el a Partnerhez.

6. Szállítási feltételek

6.1       Az officesprint irodaszer webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre.            Mivel a Szolgáltató kereskedelmi célú üzlethelyiséget, boltot nem üzemeltet, ezért a megrendelt áruk, termékek személyes átvételére jelenleg nincs lehetőség. A megrendelt termékeket - az ország egész területére - saját szállítóeszközzel vagy futárszolgálat segítségével juttatjuk el Partnerünkhöz. 

6.2       A Szolgáltató az officesprint irodaszer webáruházban kiválasztott és megrendelt terméke(ke)t - amennyiben valamennyi megrendelt termék, a kért mennyiségben raktáron van - a megrendelést követően 48-72 órán belül házhozszállítja az alábbiak szerint: 

Ø     Az adott napon 15 óráig beérkezett megrendeléseket egy munkanapon belül átadjuk a futárszolgálatnak, a következő napon az ország bármely pontján, a megrendelésben feltüntetett címen, munkaidőben megtörténik a kézbesítés. 

Ø     Az adott napon 15 óra után beérkezett megrendeléseket két munkanapon belül átadjuk a futárszolgálatnak, a következő napon az ország bármely pontján, a megrendelésben feltüntetett címen, munkaidőben megtörténik a kézbesítés. 

Amennyiben bármely megrendelt termék nincsen raktáron vagy a kért mennyiség nem áll rendelkezésre, erről a Szolgáltató a legrövidebb időn belül értesíti a Partnert. Ebben az esetben a Felek megállapodhatnak a megrendelés részletekben történő teljesítésében, illetve a megrendelt termékek közül utolsóként beérkezett termék beérkezését követő együttes kiszállításban. Ilyen esetben a szállítási határidő az utolsó termék beérkezési időpontjának függvénye. A hétvégén vagy ünnepnapokon érkezett megrendelés a munkaszüneti napot követő első munkanapon számít beérkezettnek.

6.3       A megrendelési adatlap "megjegyzés a rendeléshez" rovatában a Partner kéréseket fogalmazhat meg a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, amelyeket a Szolgáltató igyekszik a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak alapesetben nem áll módjában vállalni. A várható szállítási napon kérjük, tegye lehetővé a futárnak, hogy a megrendelt termékeket átadhassa. A kiszállítások munkanapokon 8-17 óra között történnek.

6.4       A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a szállító jelenlétében a csomagot tételesen ellenőrizni. Bármilyen probléma esetén értesítse a Szolgáltató ügyfélszolgálatát. Az átvételt követően sérülésre, hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

6.5       A Szolgáltató a szerződésben vállalt határidőn belül történő teljesítésért mindent megtesz. Ha a szerződést ennek ellenére mégsem tudja teljesíteni, haladéktalanul tájékoztatja a Partnert, valamint a már megfizetett összeget visszatéríti. Az esetleges szállítási késedelem vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli. A kiszállítás során keletkező károkért a kiszállítást végző futárszolgálat tartozik felelősséggel.

6.6       A kiszállítás díjai országosan

Ø     A nettó 50.000 Ft (bruttó 63.500 Ft) feletti megrendelések kiszállítása ingyenes

Ø     A nettó 10.000 Ft - 25.000 Ft (bruttó 12.500 Ft - 31.250 Ft) közötti megrendelések kiszállítása 1.968,50 Ft + 27% ÁFA (bruttó 2.500 Ft) , banki utalással :(bruttó 1950-Ft)

Ø     A nettó 10.000 Ft (bruttó 12.500 Ft) alatti megrendelések kiszállítása 1.968,50 Ft + 27% ÁFA (bruttó 2.500 Ft) ,  banki utalással :(bruttó 1950-Ft)

A fenti díjak nem vonatkoznak a 30 kilogrammnál nehezebb, valamint a 2 méternél nagyobb termékek, termékcsoportok illetve papír tömegáru (másolópapír, leporello, stb.) kiszállítására. Ezek szállítási díját a megrendelést követően a Szolgáltató egyezteti a Partnerrel.

6.7       Ha egy Partnertől ugyanazon a napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre, és csak a nettó 50 ezer forint értéket meghaladó megrendelések házhozszállítása ingyenes. Ennek gyakorlati oka van: egy-egy megrendelés beérkezése után a Szolgáltató becsomagolja a szállítmányt és újabb csomagot a futárszolgálat is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt a Szolgáltató felé.

6.8       A már leadott megrendelésekhez a Szolgáltatónak alapesetben nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni illetve a különböző megrendelések összevonása alapesetben nem lehetséges. A Partner egyedi kérésére azonban a Szolgáltató ügyfélszolgálata megvizsgálja az adott megrendelés kiegészítésének valamint különböző megrendelések összevonásának lehetőségét.      

7. Szavatosság és jótállás

7.1       Az officesprint irodaszer webáruházban található árucikkeket, termékeket minden esetben az érvényes szabványok, valamint a hazai forgalmazási előírásoknak megfelelő minőségben szállítjuk. Terméktájékoztatóink, a termékleírások csupán általános útmutatásokat tartalmaznak. A Szolgáltató forgalmazott termékekre a Polgári törvénykönyv szavatossági valamint a 151/2003.(IX. 22.) Kormányrendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.

7.2       A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

7.3       Jótállás a nyomtató kellékanyagok esetében

A nyomtató kellékek nem tartoznak a jogszabály szerint jótállási kötelezettség alá, ennek ellenére a Szolgáltató jótállást vállal ezekre a termékekre is az alábbiak szerint:

Ø      Nem cserélhető az a nyomtatókellék mely töltöttségi szintje 75%-nál alacsonyabb, ezt minden esetben bevizsgáltatjuk.

Ø      Nem minősül garanciális problémának az, hogy az utángyártott ("for use") tonerek, tintapatronok esetében esetleg nem helyesen jelzi a patron telítettségét a nyomtató, de ettől függetlenül a nyomtatás működik. A hibás tonerek, tintapatronok bevizsgálásához minden esetben szükség van egy speciális tesztoldalra, amit a hibás patronnal nyomtattak. A bevizsgálás átlagos időtartama maximum 30 nap.

Ø      A tonerek, tintapatronok kompatibilitásának illetve kapacitásának jelölése az officesprint irodaszer webáruházban a gyártó cég által közzétett adatok alapján van feltüntetve. Ezek tájékoztató jellegű adatok, pontosságukért és az ebből eredő károkért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

7.4       Nyomtató kellékanyagok cseregaranciája

Téves vásárlásra való hivatkozással csak bontatlan, sérülésmentes terméket áll módunkban kicserélni. Ide értendő az is, ha a nyomtatóba épített védelem az utángyártott tintapatront nem fogadja el.

7.5       A Hewlett-Packard (HP) nyomtató kellékanyagokra vonatkozó garanciális eljárás

"Bármilyen működési rendellenesség esetén a HP szerviz partnereinél szervízigazolás beszerzése szükséges, amely hivatalosan tanúsítja a hiba forrását, és a garancia meglétét. Ez alapján a megfelelő garanciális eljárás elvégezhető." (bővebb információ: http://www.hp.hu/nyomtatok_kepfeldolgozas/kellekanyagok/garancialisproc.htm) Az igazolást minden esetben a vásárlónak kell beszereznie. A szervízigazolás kiállításához szükség van a vásárlást igazoló számla bemutatására is. A vizsgálat precíz elvégzését segíti, ha nem csak a kellékanyag, hanem a nyomtató is beszállításra kerül a szervízpartnerhez. A szervízpartnerekhez bevizsgálásra hozott HP kellékanyagokról mindenképpen készülnie kell szervizigazolásnak, függetlenül a vizsgálat eredményétől.

7.6       A garanciális igényt az ügyfélszolgálatnál kell bejelenteni.

8. Partner elállási joga

8.1       Amennyiben a Partner természetes személyként regisztrált/vásárolt, a szerződéstől 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az ellálás joga csak az eredeti, bontatlan csomagolású termékek esetében érvényesíthető. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a Partner az árut átvette. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Partnert terhelik. Utánvéttel vagy portósan feladott bármilyen küldeményt, csomagot a Szolgáltató nem fogad el. A Partnert ezen felül egyéb költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a visszaküldött termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Szolgáltató az áru ellenértékét legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül téríti vissza.

8.2       A Partner nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan áru értékesítése esetén:

Ø     amely a vásárló személyéhez kötött,

Ø     amelyet a vásárló kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza,

Ø     hang-, kép- illetve számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetén, ha a csomagolást a vásárló már felbontotta.  

8.3           Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv).

9. Egyéb rendelkezések

9.1       A Partner bármely termék, árucikk megrendelésével magára nézve kötelezőnek fogadja el a  Officesprint KFT., mint Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit és a benne foglaltakat.

9.2       Az officesprint irodaszer webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, valamint telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 

9.3       A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az officesprint irodaszer webáruházra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

9.4       A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el (lásd még: Jogi és adatvédelmi nyilatkozat).

9.5       Az officesprint irodaszer webáruházban található összes adat, információ valamint a weboldal design-ja, felépítése a weboldalon található formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A weboldalon található anyagokat a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül senki nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.

9.6       A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

9.7       Amennyiben az ÁSZF valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.

9.8       A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

9.9       A Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg a Partner a Szolgáltatótól vagy a Szolgáltató megbízottjától (pl.: futárszolgálattól) átvett termék(ek) Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató számláinak lejárati határidejét követő időpontban a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni a Partner részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre vonatkozóan. Partner köteles a Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Szolgáltató részére. Partner kijelenti, hogy Szolgáltató tulajdonjog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.

9.10      Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.
Budapest, 2011-01-20.


Fizetési módok

Új Partnerek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, melynek formája lehet utánvét illetve előre utalás. Későbbiekben az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Partner kérésére lehetőség van normál átutalásra a külön szerződésben megállapított határidővel és hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. A fizetés napjának az a nap tekintendő, amelyen a vételár a Szolgáltató folyószámláján megjelenik. Késedelmes fizetés esetén Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

1.1       Utánvét: Kiszállításkor a futárnak készpénzben fizetendő az áru ellenértéke. A készpénzfizetési számlát a csomag tartalmazza.

1.2       Előre utalás: A megrendelést követően a Szolgáltató átutalásos számlát állít ki, majd ennek másolatát elektronikus úton (e-mailben) eljuttatja a Partnernek. Amikor a fizetendő összeg megérkezik a szolgáltató bankszámlájára, a Szolgáltató intézkedik a megrendelt termékek kiszállításáról. A számla eredeti példányát a csomag fogja tartalmazni.

1.3       Átutalás: A megrendelést követően a Szolgáltató intézkedik a megrendelt termékek kiszállításáról. A számla eredeti példányát vagy a csomag fogja tartalmazni, vagy pedig postai úton jut el a Partnerhez.Officesprint Kft.